4 Jamba Locations in Scottsdale, AZ

 • Scottsdale Town Center

  7:00 AM - 6:00 PM 7:00 AM - 6:00 PM 7:00 AM - 6:00 PM 7:00 AM - 6:00 PM 7:00 AM - 6:00 PM 7:00 AM - 6:00 PM 8:00 AM - 6:00 PM
  phone
  15686 N. Frank Lloyd Wright Blvd
  #E2
  Scottsdale, AZ 85260
  US
 • Scottsdale & Thomas

  8:00 AM - 4:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM
  phone
  2765 N. Scottsdale Rd.
  # 102
  Scottsdale, AZ 85257
  US
 • Scottsdale Seville

  8:15 AM - 5:00 PM 8:15 AM - 5:00 PM 8:15 AM - 5:00 PM 8:15 AM - 5:00 PM 8:15 AM - 5:00 PM 8:15 AM - 5:00 PM 8:15 AM - 4:00 PM
  phone
  7001 N. Scottsdale Rd.
  Space #100
  Scottsdale, AZ 85253
  US